ปัณณานุสรณ์ ศรีสุดา, and ม่วงสุนทร ณัฐธิดา. 2021. “Biofilm Formation and Hydrophobicity of Candida Parapsilosis”. Thai Journal of Science and Technology 10 (1). Pathumthani, Thailand. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.6.