บุษบา กมล, สุดสายสาคร มทนาลัย, เตชะพรสิน ภัณฑิรา, and โกมลทองทิพย์ สรัลพร. 2021. “Comparison of the Prediction of the First Class Automobile Insurance Renewal Between Random Forest Model”. Thai Journal of Science and Technology 10 (2). Pathumthani, Thailand. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.10.