วสุวัฒนกุล วรวรรณ, จิระเกียรติกุล เยาวพา, and หาระโคตร พรชัย. 2021. “การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line X Tester”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:799-810. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.82.