ธนานันต์ นฤมล, ปาลวัฒน์ ณัฐพล, บัวบาน ศุภรัตน์, ศากยวงศ์ นิรมล, and ธนานันต์ ธีระชัย. 2021. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน TrnH กับ PsbA”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:844-53. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.86.