เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, วงศ์ชาวจันท์ เฌอมาลย์, สาตรา อภิญญา, and จันจุฬา ณัฐพงค์. 2016. “การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา”. Thai Journal of Science and Technology 5 (1). Pathumthani, Thailand:56-66. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.3.