ศรีช่วย ป., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., พัฒนเกียรติ ส. and พิริยะภัทรกิจ อ. (2018) “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(3), pp. 239–248. doi: 10.14456/tjst.2018.24.