จันจุฬา ณ. (2013) “อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 2(1), pp. 53–59. doi: 10.14456/tjst.2013.23.