เรียนสุทธิ์ ว. (2018) “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 460–470. doi: 10.14456/tjst.2018.43.