อำนวยสิน น., เสือชุมแสง ณ. and เจริญรัตน์ เ. (2018) “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 481–490. doi: 10.14456/tjst.2018.45.