ปรโลกานนท์ พ., อธินุวัฒน์ ด. and บุณณดากุล จ. (2018) “ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 491–515. doi: 10.14456/tjst.2018.46.