ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ. and บาลลา น. (2018) “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(6), pp. 605–613. doi: 10.14456/tjst.2018.59.