เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว. and กฤษณพุกต์ ก. (2019) “ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(1), pp. 10–19. doi: 10.14456/tjst.2019.2.