แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ. and บาลลา น. (2019) “การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(2), pp. 138–145. doi: 10.14456/tjst.2019.23.