โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น. and แก้วดำ ธ. (2019) “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(2), pp. 176–189. doi: 10.14456/tjst.2019.27.