เรืองรุ่งชัยกุล ธ. and อ่วมกระทุ่ม ส. (2019) “รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(2), pp. 200–211. doi: 10.14456/tjst.2019.29.