ผลานิสงค์ ค., ไตรสุรัตน์ ย., ภูมิภาคพันธ์ น., ศุขเฉลิม ด. and โภฌชงค์ ส. (2019) “แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(2), pp. 116–126. doi: 10.14456/tjst.2019.50.