บุนนาค ส., พวงจิก ธ. and บุญยืน ส. (2019) “คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(3), pp. 250–257. doi: 10.14456/tjst.2019.34.