คาชิมา ศ., ธนานันต์ ธ. and ขจรผดุงกิตติ ย. (2019) “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(3), pp. 300–308. doi: 10.14456/tjst.2019.38.