นิติวรการ ศ. (2014) “วิกฤตการณ์อาหารไทย ?”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 3(2), pp. 67–75. doi: 10.14456/tjst.2014.19.