หาระโคตร พ., พวงจิก ธ. and ทะบันหาร ส. (2019) “ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa beecheyana)”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(4), pp. 355–366. doi: 10.14456/tjst.2019.43.