มณีเนตร ฐ., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. (2019) “การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(5), pp. 544–551. doi: 10.14456/tjst.2019.59.