สุขขะ ก., สมปาก เ., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น. and เจียรนัยกุล น. (2019) “การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(5), pp. 552–564. doi: 10.14456/tjst.2019.60.