ชูวงษ์วัฒนะ ณ., โอสถศิลป์ น. and อัครประถมพงศ์ ป. (2019) “การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(6), pp. 669–678. doi: 10.14456/tjst.2019.70.