วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ. and หาระโคตร พ. (2021) “การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 799–810. doi: 10.14456/tjst.2020.82.