ธัญสิริวรรธน์ ธ., ปราณีตพลกรัง เ., กาวิชา ป., ทัศนัส ณ. and คำโฮง ส. (2021) “ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 821–831. doi: 10.14456/tjst.2020.84.