เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ. and จันจุฬา ณ. (2016) “การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 5(1), pp. 56–66. doi: 10.14456/tjst.2016.3.