ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ. and ธนานันต์ น. (2016) “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 5(2), pp. 181–189. doi: 10.14456/tjst.2016.18.