[1]
อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช., and อิฐรัตน์ อ., “การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 2, pp. 134–145, Dec. 2017.