[1]
ศรีช่วย ป., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., พัฒนเกียรติ ส., and พิริยะภัทรกิจ อ., “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 3, pp. 239–248, Jan. 2018.