[1]
แย้มสุดใจ จ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พัฒนเกียรติ ส., and พิริยะภัทรกิจ อ., “การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 3, pp. 249–260, Jan. 2018.