[1]
พวงจิก ธ. and หาระโคตร พ., “การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 382–392, May 2018.