[1]
จันจุฬา ณ., “อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 2, no. 1, pp. 53–59, Oct. 2013.