[1]
เรียนสุทธิ์ ว., “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 460–470, Aug. 2018.