[1]
อำนวยสิน น., เสือชุมแสง ณ., and เจริญรัตน์ เ., “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 481–490, Aug. 2018.