[1]
ปรโลกานนท์ พ., อธินุวัฒน์ ด., and บุณณดากุล จ., “ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 491–515, Aug. 2018.