[1]
เวียงวะลัย ห. and ภูวงษ์ ก., “ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 534–543, Aug. 2018.