[1]
อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ., and บาลลา น., “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 6, pp. 596–604, Dec. 2018.