[1]
ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ., and บาลลา น., “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 6, pp. 605–613, Dec. 2018.