[1]
เนียมจันทร์ น., ใหญ่ประเสริฐ ช., and ศิริสถิตย์กุล ช., “ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 1, pp. 1–9, Jan. 2019.