[1]
เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว., and กฤษณพุกต์ ก., “ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 1, pp. 10–19, Jan. 2019.