[1]
วัฒนเดชเสรี เ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., and ชุติมานุกูล พ., “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 1, pp. 31–42, Jan. 2019.