[1]
แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ., and บาลลา น., “การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 2, pp. 138–145, Mar. 2019.