[1]
โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น., and แก้วดำ ธ., “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 2, pp. 176–189, Mar. 2019.