[1]
เรืองรุ่งชัยกุล ธ. and อ่วมกระทุ่ม ส., “รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 2, pp. 200–211, Mar. 2019.