[1]
ผลานิสงค์ ค., ไตรสุรัตน์ ย., ภูมิภาคพันธ์ น., ศุขเฉลิม ด., and โภฌชงค์ ส., “แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 2, pp. 116–126, Mar. 2019.