[1]
สุขจิตร ส., สกูลสิงหาโรจน์ ช., เข็มกลัดเงิน น., and นนทสวัสดิ์ศรี เ., “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 3, pp. 287–299, Apr. 2019.