[1]
คาชิมา ศ., ธนานันต์ ธ., and ขจรผดุงกิตติ ย., “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 3, pp. 300–308, Apr. 2019.