[1]
นิติวรการ ศ., “วิกฤตการณ์อาหารไทย ?”, Thai J. Sci. Technol., vol. 3, no. 2, pp. 67–75, Jun. 2014.