[1]
อินทนนท์ เ. and พวงจิก ธ., “น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 4, pp. 345–354, May 2019.