[1]
พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น., and ตอเงิน พ., “การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 4, pp. 386–397, May 2019.